Κυριακή, 27 Ιουλίου 2008

αν το όνειρο είναι ένα δάνειο που το πληρώνουμε ξυπνώντας τότε ονειρευόμαστε ακριβά!

κάποτε δεν αρκεί ένας μορφασμός πόνου

χρειάζεται ολόκληρη η οδύνη!

 
Site Meter